0
สับไพ่ด้วยมือข้างที่ถนัดพร้อมกับตั้งจิตให้เป็นสมาธิ และส่งสำรับไพ่คืนให้แม่หมอ เลือกไพ่ 10 ใบ ด้วยมือข้างซ้ายพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่ตนอยากรู้
@SBH_Kanine
40
0#SBH_LiaHoroG10つぶやき結果パターン 44 通り
診断したい名前を入れて下さい
2021 診断メーカー All Rights Reserved.