เข้าสู่ระบบ

ShindanMaker นั้น สามารถเข้าสู่ระบบอย่างปลอดภัยได้ง่าย ๆ โดยการใช้ระบบลิงก์แอปของ Twitter
เมื่อ "ยืนยันการลิงก์แอป" ใน Twitter ผ่านปุ่มด้านล่างก็เป็นอันเสร็จสิ้นการเข้าสู่ระบบ